ผู้บริหารการจัดการความรู้


นายพิศิษฐ ผลิสินเอี่ยม
ผู้บริหารการจัดการความรู้

สารจาก CKO

มี 60 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

017601
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
103
43
431
16919
1006
1279
17601

Your IP: 54.221.17.234
Server Time: 2018-02-22 13:00:05

"36 คลังความรู้"

 1. สำนักงานเลขานุการกรม
 2. กองการเงินและบัญชี
 3. สำนักกฎหมายและที่ดิน
 4. กองแผนงาน
 5. กองพัสดุ
 6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 7. สำนักเครื่องจักรกล
 8. สำนักบริหารโครงการ
 9. สำนักทรัพยากรบุคคล
 10. สำนักวิจัยและพัฒนา
 11. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
 12. สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
 13. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 14. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
 15. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
 16. สำนักจัดรูปที่ดินกลาง
 17. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 18. กลุ่มตรวจสอบภายใน
 19. กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
 20. สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 21. สำนักชลประทานที่ 1
 22. สำนักชลประทานที่ 2
 23. สำนักชลประทานที่ 3
 24. สำนักชลประทานที่ 4
 25. สำนักชลประทานที่ 5
 26. สำนักชลประทานที่ 6
 27. สำนักงานชลประทานที่ 7
 28. สำนักชลประทานที่ 8
 29. สำนักชลประทานที่ 9
 30. สำนักชลประทานที่ 10
 31. สำนักชลประทานที่ 11
 32. สำนักชลประทานที่ 12
 33. สำนักชลประทานที่ 13
 34. สำนักชลประทานที่ 14
 35. สำนักชลประทานที่ 15
 36. สำนักชลประทานที่ 16
 37. สำนักชลประทานที่ 17

สารจาก CKO

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ สำนักงานชลประทานที่ ๗ กรมชลประทาน
Nam Kam Operation And Maintenance Project. 

ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ & KM Team
ติดต่อผู้ดูแล : เทพบวร มะกุล โทร.0873344357