ผู้บริหารการจัดการความรู้


นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง
ผู้บริหารการจัดการความรู้

สารจาก CKO

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

047456
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
141
1063
45557
2455
2586
47456

Your IP: 3.80.32.33
Server Time: 2019-01-20 01:09:36

"36 คลังความรู้"

 1. สำนักงานเลขานุการกรม
 2. กองการเงินและบัญชี
 3. สำนักกฎหมายและที่ดิน
 4. กองแผนงาน
 5. กองพัสดุ
 6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 7. สำนักเครื่องจักรกล
 8. สำนักบริหารโครงการ
 9. สำนักทรัพยากรบุคคล
 10. สำนักวิจัยและพัฒนา
 11. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
 12. สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
 13. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 14. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
 15. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
 16. สำนักจัดรูปที่ดินกลาง
 17. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 18. กลุ่มตรวจสอบภายใน
 19. กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
 20. สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 21. สำนักชลประทานที่ 1
 22. สำนักชลประทานที่ 2
 23. สำนักชลประทานที่ 3
 24. สำนักชลประทานที่ 4
 25. สำนักชลประทานที่ 5
 26. สำนักชลประทานที่ 6
 27. สำนักงานชลประทานที่ 7
 28. สำนักชลประทานที่ 8
 29. สำนักชลประทานที่ 9
 30. สำนักชลประทานที่ 10
 31. สำนักชลประทานที่ 11
 32. สำนักชลประทานที่ 12
 33. สำนักชลประทานที่ 13
 34. สำนักชลประทานที่ 14
 35. สำนักชลประทานที่ 15
 36. สำนักชลประทานที่ 16
 37. สำนักชลประทานที่ 17

สารจาก CKO

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ สำนักงานชลประทานที่ ๗ กรมชลประทาน
Nam Kam Operation And Maintenance Project. 

ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ & KM Team
ติดต่อผู้ดูแล : เทพบวร มะกุล โทร.0873344357